aldatan erkeğin başına gelebilecekler

  1. 8.
    pipisinin esi tarafından kesilmesi gibi durumlardır. * *
    1 -1 ... meydanbenim