ceren özdemir

  1. 108.
    Emin olun, bu kıza kısa giyindiği için ölümünü öğrendiklerinden itibaren kötü gözle bakan çok insan artığı olmuştur.
    Fakat çekindikleri için net platformlarında içindekileri dile getirmekten kaçınırlar.
    0 -2 ... sweet mandarine