kök hücreden robot yapılması

  1. 2.
    Resmen dine hakaret...
    1 ... mavi huydur bizde