sapanla kuş vurmak

  1. 5.
    Kuş yemek, günlerden bir gün kıçınızdan yağ gibi kayan şerit düşürmektir. iç parazite sebep olur.

    Dağda aç kalındığı vakitmiş! Ferhat oldun Şirin'i mi kovalıyorsun? Otur evinde,
    2 ... non andrea