vücudun ruhun üstüne giyilen kıyafet olması

  1. 6.
    Gavsların Siyasal islamcı müridlerinden sakındıkları teolojik bir gerçek.
    1 -1 ... alkolik oldum