kur an ı kerim in insan yazması olmadığının ispatı

  1. 17.
    kur an ı kerim in insan yazması olmadığının ispatı
    3 ... mavi huydur bizde