ülkücülerin zeka seviyesi

  1. 166.
    (bkz: turancıların kürdistana karşı olması saçmalığı)
    0 ... arabali ruhsuz