birini tanımanın en iyi yolu

  1. 213.
    Onunla yolculuk yapmak ya da içmek derler büyükler.
    2 ... elmander vs kewell