türk kadını nasıl olmalı sorunsalı

  1. 15.
    cepheye mühimmat taşıyacak dirayete sahip olmalı daima. icabında kefereyi kodu mu oturtacak kadar gözü kara olmalı. hey gidinin anadolu kadını toprağını sen yoğurdun bu memleketin.
    0 ... rikkatli