bir cümle söyle çok şey anlatsın

  1. 79.
    Karpuzı kestin. Baktın ki kabak. Gene de zorla yiyecek misin o karpuzu?.
    3 ... ayinyirmialtisiidi