ayağı güzel olan kadının her yerinin güzel olması

  1. 12.
    (bkz: ayak faşisti)
    4 -1 ... alpertunna