imamoğlu na işten çıkarma diye yalvaran çomar

  1. 13.
    Zavallı değil uyanıktır. Zaten o pozisyona liyakat ile gelmiş olsa böyle davranışlar sergilemesine gerek yoktur. Fırsatı bulduğu an da sallamaya devam edecektir.
    0 ... flat head