ev neresidir

  1. 10.
    Ait olduğun yerdir ev.
    5 ... tango necla