ülkü ocakları

  1. 537.
    Çakal çukalları boş vakit geçirdikleri yer. Gerçi şimdi kapandı hepsi bekçi polis askeriyeye doldular.
    1 ... rotaszkaptan