tahammül edilemeyen insanlar

  1. 138.
    mahalle ağzıyla kendini bilmeden kaba saba konuşan ortalık çocukları.
    4 ... summer in love