gövermek

  1. 4.
    çeçil değil o civil...
    5 ... summer in love