cem tarkan şahanın fidan dikimine tepkisiz kalması

  1. 5.
    faşizm konuşma yasağı değil söyleme mecburiyetidir.
    roland barthes.
    8 ... bigbangtheory deki ruh hastasi