lara croftt

  1. 179.
    Sözlükte çaylak olması gereken bir dünya sapık tip var, hala lara çaylak. iki üç kaliteli insan kaldı onları da çaylak yapıyorsunuz.

    Neden çaylak formata uygun yazıyor diye mi?
    5 -3 ... faraway so close