ateistlerin cevaplayamadağı sorular

 1. 7.
  insanları kötülük yapmaktan alıkoyan nedir sorusu üzerine biraz durmak lazım evet. daha dinin henüz olmadığı toplumlarda bile tabular vardır. insanlar her daim toplum olmanın gereklerini yerine getirmeye zorlanmıştır. bunlar ahlak, din, töre veya hukuk kuralları olabilir ama kaynağı her nerden gelirse gelsin toplum olabilmenin belli kuralları var.
  freud avrupada yaşanan dini çöküşü ateist olmasına rağmen sıkıntılı karşılamıştır. belki de freud un sürekli hasta ruhlu tiplerle muhatap olması da bu korkusunu anlaşılır bulmamıza neden olabilir. freud der ki eğer bir insanı karşı komşusunu öldürmekten alıkoyan şey din ise o halde dini bi anda kaldırmanın yaratacağı felaketle nasıl baş edeceğiz?
  işte dindar algısı da aynen böyledir. pozitivistler toplumda yasa olmasın demez.( bunlardan örnek veriyorum çünkü dini dışlayan ateist kesimlerden biri de bunlardır) hatta anarşistler bile otorite kalktığında iyi olmanın ölçütünün ne olacağını gene insanın içindeki iyi olmaya bağlamıştır.
  yani şöyle bir baktığımız zaman kimse toplu halde yaşamanın başı boş herkesin eli sikinde yaşayacağı bir alan olabileceğine inanmamıştır. otoriteyi dışlayan da ahlakın içi boş kavram olduğunu gören de bunu yapmamıştır çünkü bu üste saydığım şekillendirici yaptırım gücü olan dayatmaların değil aslında bizzat toplum olmanın ve toplu halde yaşamanın getirisidir.

  eğer biz bir dağ başında bi başımıza yaşıyor olsaydık bizim için hiçbir etik kaygı olması gerekmezdi çünkü zaten ekileşimde bulunduğumuz bulunurken onun da hakkını gözetebileceğimiz bir alan var olmazdı. o halde her şey toplum içindir toplum içinde anlamlıdır diyebiliriz.

  ayrıca toplumlara şöyle bakarsak toplumu oluşturma ve neyin doğru neyin yanlış olduğunun kıstasını nereden alırsa alsın suçu önlemede salt bunlara güvenmemiştir. yaptırım gücünü her daim kullanmış cezala karşılık vermiştir.

  bu yaptırım gücünün kalktığı ve herkesin tamamen inanç veya rasyonel teslimiyet eksenli yaşadığı hiçbir toplum yoktur. yani kişilere neyi empoze ederseler etsinler ceza sisteminin caydırıcı etkisinin gücü asla yadsınamaz.

  ha şimdi din olmasa ne olur ona gelelim. dinin kişileri yasalara uymada motivasyonu kaynağının uhreviyete dayanmasıdır. bunda da aslında bir yaptırım( ceza, cehennem) gibi etmen rol oynar. yani kişileri korkutmadan arzularını, bitmeyen isteklerini dizginlemenin hiçbir yolu yoktur. insan bu her daim suç işleme potansiyeli olan, toplu yaşamada zorluk çıkaracak biyolojik veya psikolojik olarak her an hastalanabilen çok kusurlu bir varlık. o yüzden belli dayatma ve yaptırım gerek zihni gerek fiziki olarak olmalı.
  zaten eğitimin amacı da aslında insanı eğitme, onun hayvani yönünü dizginleme üzerinedir. bu eğitiminin içeriğininin dini olması veya rasyonel tabanlı olması aslında kişileri nasıl eğittiğine göre değişir. kişiyi suç işlemekten alıkoyan şey dini eğitimle büyütülmekse o halde bu kişinin suç işlemesinde direncin ortadan kalkması tabi ki sıkıntıdır çünkü onu tutan zihni olarak bir şey kalmamıştır sadece yaptırım gücü eksenli korkuyla sindirme kalmıştır. o halde onu da yıktığı zaman ya da ondan da korkmadığı zaman bu sefer bu kişiyi kimse tutamaz. freud un da korktuğu aslında budur.

  ancak hiçbir dini eğitim almadan pragmatist eğitilmiş ve toplum içinde iknaya zihni olarak zorlanmış ya da buna ikna olacak şekilde eğitilmiş bir insanın dininin olmaması ya da din gibi bir şeyin bu toplumda olması sorun değildir çünkü zaten onları suçtan alıkoyan şey din değildir. bu insanlar rasyonel teslimiyet ekseninde büyütülüp pragmatist bir şekilde toplumun gerçeklilikleri anlatılabilir. sonuçta toplumda en temel ahlak yasası sen benim malımı çalma ben de senin malını çalmayayım. biz ikimiz bir araya gelip bunda karar kılarız sonra bunu bir üst otoriteye( yasalara) onaylatırız. uymazsak bizi cezalandıracak bir yaptırım gücüyle karşılaşacağımız için aslında mağduriyetimiz de giderilir hem yapanın yaptığı yanına da kalmaz.
  işte böyle böyle anlatılarak yığınla mantıki çıkarımlarla toplum içinde neden ahlaklı olunacağını ya da ahlakın ne olduğu öğretilebilir. insanlar bu yönde de eğitilebilir.

  nitekim ateist nüfusun fazla olduğu toplumlar da var. ateizm müslümanın hayal dünyası gibi olsaydı bırak ateist toplum olmayı daha ateist kişiler olmadan o toplum zaten yok olurdu. müslüman çünkü nasıl düşünüyor?
  ateizm tanrı yok. her siki yaparız oh. neden anama atlamayayım ki? neden gidip elime silah alıp etrafı taramayayım?
  neden böyle düşünüyor?
  çünkü onu tutan şey din. dinsizliği kendi iç dinamiğinde, hayat algısında tek seçenek görüyor. evet sen dinini bu şartlarda kaybedersen gidip komşunu öldürürsün. o yüzden kaybetme.

  özetle: ateistler neden suç işlemiyor sorusuna kendimce yanıt verdim. teşekkürler.
  5 -2 ... kdgfbdhsg