yazarları asla yarı yolda bırakmayan şeyler

  1. 66.
    allah’a olan sonsuz inanç ve güven, çünkü “kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye and olsun ki rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.” duha 1-3
    2 ... firdevsyoreoglu