akpnin dost olduğu nadir ülkeler

  1. 3.
    henüz trinidat' la kavga etmediler. onu da ekleyebilirsiniz.

    not: trinidat da nere ki?
    1 ... eratosthenes