rte nin ümmetçilikten türkçülüğe geçişi

  1. 17.
    dünün arapçısından türkçü olmaz, imkansız olay.
    3 ... fasizan ruh