filistin in kahpeliği

  1. 8.
    Alışılagelmiş olaydır. Gerçi açıklama yaptılar biz kınamadık diye. Ama aynı zamanda herhangi bir yorum yapmayacaklarını da eklediler. Türkiye ile ilgili hayati öneme sahip bir konuda sessiz kalmaları da zaten ihanetlerinin bir belgesidir.
    1 ... fasizan ruh