finlandiya nın türkiye ye silah satmama kararı

  1. 10.
    siktirsinler. isterlerse biz onlara satabiliriz.
    1 ... serdarsl06