7 0 sıfır deprem ile 7 2 deprem arasındaki fark

  1. 4.
    0.5 uç ile 0.7 arasındaki fark kadardır.
    0 -1 ... judas