bugün

kuran da beyinden bahsetmeyen yaratıcı

“Şüphesiz Biz insanı, karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık.” (insan Suresi, 76:2)

insanda işiten ve gören beyindir. işitme ve görme beyinde meydana gelir. Evet yüce allah burada beyne işaretle komplek ve karmaşık beyin mekanizmasına dikkati çeker.

Ama küfür ve inad edip hala daha kabul etmeyenler için de ayet var o ayette de küfrü inadında ısrar edenlerin içinde beyninin yeraldığı kafasındaki alın saçı perçeminden bahseder.

“Hayır! And olsun, eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkâr (alın) perçeminden yakalarız.” (Alâk Suresi, 96:15-16)