bir çomara depremin nasıl olduğunu anlatmak

  1. 9.
    Yıldırım'ın oluşumunu Allah'ın sinirlendigini sanan bir avuç hastalıklı insanlardan söz ediyorsanız. boşuna nefes tüketimidir.
    Oysa ki universite mezunu olmasına rağmen.
    2 ... mechul yazar