öğrencilere kısa etek ve dar pantolon yasağı

  1. 5.
    Kraliçe şeriata geçmiş haberimiz yok. Selam sana Elizabeth bin Fatıma.
    2 ... napacuhh