uludağ sözlük çerez politikası

  1. 4.
    ben hep gizliden girdiğim için beni etkilemeyen politikadır. benden babayı alırsınız.
    8 ... serdarsl06