şehit ve eşlerine hakaret eden oç nin yakalanması

  1. 4.
    Götürsünler merkeze öptürsünler herkese dediğim hede.
    1 ... gazeloglu