solcuların hazımsız tipler olması

  1. 9.
    ismail sinek ilacı gönderem mi ?

    gene sinek doldu buralar.
    1 -1 ... baron de la pilihozi