mit tırları davası

  1. 7.
    devletimiz 3-5 fetocu şerefsize mi boyun eğecekti asın gitsin.
    1 -1 ... laz ziya