cinsel isteği bastırma yolları

  1. 77.
    Her gün titreye titreye zangır zangır boşalmak başka yolu yok.
    1 -1 ... yoksul genc