cinsel isteği bastırma yolları

  1. 74.
    Olaydan ne kadar uzaksam bastırmayı pastırma diye okudum.
    4 ... valentinesday in sarajevo