kağızmanda açacağım pub için isim önerisi

  1. 16.
    Kağızman denilince aklıma nar geliyor
    Nar pub.
    1 ... binickolmaz