kağızmanda açacağım pub için isim önerisi

  1. 11.
    Kağızman denilince aklıma nar geliyor
    Nar pub.
    2 ... binickolmaz