kağızmanda açacağım pub için isim önerisi

  1. 8.
    k-pub.

    kağızmanlı bts hayranları boş bırakmaz. ama yaklaşık bi 15 sene sonra. geleceğe yatırım gibi düşün.
    5 ... everybody calls me alpha