ışık hızı aşılabilir mi

  1. 521.
    115. element moskovyum ile aşılabileceğini düşünüyorum.aksini iddia eden puşttur.
    1 -4 ... mdxtw