içinde yağ bezesi olan organı gösterip ilgi çekmek

  1. 6.
    Fikirler önemlidir teo fikirler. Kimi üçbeş abazanın 31 inde malzeme olur kimi entelektüel erkeğin zihninde karşılık bulur. Fikrin sevilirse düşündükçe sevilirsin, yağ bezen sevilirse boşalınca bitersin.
    0 -1 ... gbuepfh