yazarların ilk sevgilisinin ismi

  1. 251.
    (bkz: sol el)
    1 -1 ... sapnu puas