4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı

  1. 8.
    askerlik.
    1 ... importer