4 kuşak önceki dedeleriniz bu vatan için ne yaptı

  1. 5.
    Bu osmanlı artıklarının sonu romanov hanedanlığı gibi olmadığına şükür edeceklerine boş boş konuşuyorlar.
    9 ... kutsal bok bocegi