gereksiz bir bilgi ver

  1. 2720.
    Çoğu yaşayan insan nefes alır hatta yeterli dikkati verirseniz bunu düzenli olarak yaptıklarını görebilirsiniz. inanması zor biliyorum ama böyle
    3 -1 ... mortimer