göz doktoruna güzel günleri göremiyorum demek

  1. 1.
    Doktorun diplomasını yırtıp bir sahil kasabasına yerleşip hayatını sorgulamasına sebebiyet verir. Sarsılır, yıkılır, bilmediği yerden gelir şikayet...

    Verdiğin hiçbir lens, gözlük güzel günleri göstermiyor be doktor... Güzel günlerimiz olmadıktan sonra net görmüşüz ne fark eder? Tamam doktor, sus doktor...
    25 -1 ... essy