mursi ye namaz kıldırıp atatürk ü anmayan diyanet

 1. 21.
  arkadaşın biri şöyle bir not düşmüş:

  <----alıntı------>
  islam kendisini kullanan, islah edebileceğini sanan, kontrol edebileceğini düşünen her eli, eninde sonunda yakar..

  islamı ıslah/kontrol etmek için cumhuriyet diyaneti kurdu, ama diyanet cumhuriyeti islah etti, lağv etme yolunda da ilerliyor
  <----alıntı------>

  benim hep söylediğim şeyler bunlar..

  amerikan iç savaşının generalerinden birine yakınmışlar..

  -- efendim askerleriniz her geçtikleri yeri yakıyorlar.. kadınların ırzına geçiyorlar. çocukları öldürüyorlar. esirleri vuruyorlar.. biraz daha yumuşak davransanız?

  general otuziki dişini göstererek gülmüş:

  --siz savaşı medenileştirebileceğinizi sanıyorsunuz.. oysa savaş vahşetin ta kendisidir.. vahşeti medenileştirilemezsiniz..

  din için de aynısı..

  diyanet denen kurum cumhuriyetin türkiye'deki kara kalabalıklara kendini sevimli gösterme girişimidir.. üretmeyen, asalak, parazit kesimlere verilmiş bir tavizdir...

  diyanet yoluyla cumhuriyetin bütçesinden külliyatlı miktarlar cukkalanmış ve hacının hocanın cebinde kaybolmuştur.. ama din medenileşmemiştir.

  köylüden kabul görebilmek için daha da ileri gidilmiş ve köylülerin büyük şehirleri yağmalamasına göz yumulmuştur.. türkiye cumhuriyetinin son 50 yılında yapılan yağma ilk ve ortaçağların toplamında yapılmamıştır.. ciğeri beş para etmeyen yüzbinlerce cahil bu yolla aşırı zengin olmuş, namuslu bir doktorun veya mühendisin hayatı boyunca kesrini kazanamayacağı paralara konmuştur.. ama köylü bir milimetre bile medenileşmemiştir..

  bütün bu "yobaza sevimli görünme" girişimlerinin sonu ne oldu? ilkelleşme.. felaket...

  yobazla, cahille, köylüyle anlaşma olmaz..
  bu gruplarla medeni insanlar arasındaki normal ilişki çatışmadır..
  önce bunu bi kabul edelim..

  not: köylü kelimesinden kasdedilen köydeki köylü değil şehirdeki köylüdür.. şehrin sunduğu her türlü eğitim fırsatlarını reddedip şehri yağmalayarak geçinen ve camilerin etrafında kümelenenlerdir..
  5 -2 ... arbutus unedo