uludağ sözlüğün eskisi kadar keyif vermemesi

  1. 4.
    (bkz: pozisyon değiştirin)
    2 ... lets write2