meriçlerin genel özellikleri

  1. 20.
    Her yerde olmaları, sülük gibi olmaları. iki düzgün cümle kuramamaları. Tipleriyle, cahillikleriyle orantısız özgüvenleri. Funny.
    1 ... mor kadife