vahabiliğin islamın en doğru uygulaması olması

  1. 3.
    Mezhep dediğimiz bir müçtehidin etrafında toplananlarca oluşturulan bir ekoldür. Mezhepler arasında işin özü açısından hiçbir fark yoktur. Bahsedilen fark nassın esasları hususunda değil, teferruatları açısındandır.
    1 ... fahreinayt