1 eylül 2019 istanbul zirvesi

  1. 6.
    13 gün kalan zirvemizdir. Az kaldı bak sözlük caymak yok.
    1 ... kurmay albay