hz muhammedin yüzünün tasviri

  1. 7.
    safevilerde genellikle peygamberin suratı kapatılır ama bir kaç tane yüzünün de resmedildiği minyatür vardır. osmanlıda da genellikle yüz kısmında ateş tasvir edilir ama bir-iki tane yüzünün çizildiği minyatürler de vardır. büyük selçuklu ve ilhanlı devri minyaturlerinde peygamber yüzü ile birlikte tasvir edilir. abbasi devrinde de yüzünün çizildiği minyaturlere rastlıyoruz.
    5 -2 ... hiram ustanin ciragi