hz muhammedin yüzünün tasviri

  1. 1.
    ilhanlı, seçuklu,şeybani, safevi devrinin bazı minyatürlerinde bulunan tasvirlerdi.

    cami et tevarih kitabından cebrail ve muhammedi anlatan bir minyatür.

    hz muhammedin yüzünün tasviri
    8 -11 ... derin futbol izleyen adam